fbpx

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er til alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som skal have den lovpligtigelse uddannelse, samt andre med interesse i arbejdsmiljø.

NETBASERET

Uddannelsen er netbaseret, hvilket giver dig en stor fleksibilitet til at gennemføre uddannelsen, da du har 3 til 7 uger til at gennemføre det 22 timers forløb.

ARBEJDSMILJØ

I uddannelsen lærer du om aspekterne af arbejdsmiljø via selvstudie, og forløbet er meget praktisk orienteret med opgaver rettet mod arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

MÅL

Efter gennemførelse får du naturligvis et uddannelsesbevis, og med det strukturerede og praktiske forløb, er du klar til at indtræde som en aktiv spiller i arbejdsmiljøorganisationen.

Uddannelsen

Du kommer i uddannelsesforløbet bredt rundt i arbejdsmiljøet lige fra klassiske, operationelle områder med fysisk, ergonomisk, kemisk, biologisk og psykisk arbejdsmiljø til de strategiske emner som systematisk arbejdsmiljø indsats og APV, forebyggelse, anmeldelse og analyse af ulykker samt oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdets udførelse.
  
Uddannelsen sætter især fokus på arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle i arbejdsmiljøindsatsen i jeres virksomhed, herunder:
  

Principper for samarbejde

Du lærer om principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i arbejdsmiljø-organisationen (AMO).

AMO’s opgaver og funktion

Du lærer om AMO’s opgaver og funktion i virksomheden, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljøaktører

Du lærer om AMO’s samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejds-miljøråd og Arbejdstilsynet.

Forebyggelse

Du lærer om AMO’s planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden, herunder forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme.

Det praktiske forløb

Uddannelsesforløbet starter med 4 timers tilstedeværelses-undervisning, hvorefter det resterende forløb foregår online. Som en del af forløbet skal du blandt andet udarbejde en praktisk opgave, som underviseren giver dig feedback på. Du skal også gennemføre en obligatorisk evaluering af dit uddannelsesforløb.

Formalia

Tilmelding er bindende, og hvis du ønsker at ændre kursustilmeldingen, skal du kontakte MitKursus.dk support på 70 27 64 84 eller support@mitkursus.dk.
Du kan overdrage din tilmelding til en kollega, hvilket dog skal gøres senest 1 hverdag før tilstedeværelsesundervisningen.
Du kan blive flyttet til et andet kursus (en anden tilstedeværelsesundervisning), hvilket dog skal ske senest 7 dage før, ellers betales et flytningsgebyr på 50 % af kursusprisen.
Ønsker du at blive afmeldt kurset, skal dette ske senest 3 uger før tilstedeværelsesundervisningen. Ved afmelding mindre end 3 uger før, betales 50 % af kursusprisen og ved afmelding mindre end 1 uge før eller ved udeblivelse betales 100 % af kursusprisen.
Ændring, flytning eller afmelding gælder først, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.

Aflysning
Vi forbeholder os ret til aflysning eller flytning af kurset ved manglende tilmeldinger eller andre omstændigheder. I så fald vil du blive tilbudt fri overflytning til et andet kursus eller den fulde kursuspris refunderet.

Betaling
Kursusprisen skal være betalt inden tilstedeværelsesundervisningen. Vi forbeholder os i øvrigt ret til at tilbageholde uddannelsesbeviset indtil betaling er registreret modtaget.

Tilmeld dig nu! Klik her for at se tilgængelige kurser:

SE KURSER