fbpx

Supplerende uddannelse

Eftersyn

Vi har en stribe kurser indenfor lovpligtige eftersyn, som du kan gennemføre online og som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

Kompetencegivende kursus i eftersyn af reolsystemer

Reolsystemer skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. For at sikre den nødvendige faglighed i dette arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Kompetencegivende kursus i eftersyn af brandmateriel

Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person. For at sikre den nødvendige faglighed i dette arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.

Kompetencegivende kursus i eftersyn af transportable stiger

En stige er et teknisk hjælpemiddel, som skal undergå et årligt eftersyn. For at sikre den nødvendige faglighed i dette arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Asbest, PCB, Bly, ATEX

Når du arbejder med visse materialer eller i visse miljøer, er der nogle obligatoriske arbejdsmiljø- og sikkerhedskurser, som du og dine kollegaer skal have. Vi tilbyder en stribe af disse som onlinekurser:

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Hvis du arbejder med asbestholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

Hvis du arbejder med PCB-holdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly

Hvis du arbejder med blyholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljø ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly

Hvis du arbejder med asbestholdigt, PCB-holdigt eller blyholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Dette er et 3-i-1 kursus, der dækker asbest, PCB og lby.

Sikkerhed og viden ved arbejde i ATEX-miljøer

Kurset er til dig, der har brug for kompetencer inden for ATEX. Du lærer om at installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EC og 1999/92/EC.

Svejsekurser mv.

Når du arbejder med svejsning og skæring, er der nogle obligatoriske arbejdsmiljø- og sikkerhedskurser, som du og dine kollegaer skal have. Vi tilbyder en stribe af disse som onlinekurser:

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (§17)

Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus.

Working environment and safety for welding and thermal cutting (§17)

If you are working with welding and thermal cutting, you must have a mandatory occupational safety and health education programme.

Środowisko i bezpieczeństwo pracy dla spawania i cięcia termicznego

If you are working with welding and thermal cutting, you must have a mandatory occupational safety and health education programme.

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (“Varmt Arbejde kursus”)

Deltageren kan udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

Fire measures of spark-generating tools (also known as “Hot Work” course)

The course participant can take necessary fire technical measures before the work is started, arrange the workplace and take measures during the work, which consider fire safety, and can carry out the fire technical rules which apply at the end of work.

Działania przeciwpożarowe w przypadku urządzeń wytwarzających iskry (Hot Work)

The course participant can take necessary fire technical measures before the work is started, arrange the workplace and take measures during the work, which consider fire safety, and can carry out the fire technical rules which apply at the end of work.

Materialelære: om stålrør i vvs-installationer og brug af pressystemer

Kurset er til dig, der arbejder med stålrør i vvs-installationer. I kurset får du grundlæggende viden om anvendelse af forskellige typer stålrør og -materialer, ligesom du lærer om brug af værktøjer såsom pressystemer.

Elsikkerhed

Når du arbejder på eller ved elektriske installationer, er der nogle obligatoriske sikkerhedskurser, som du og dine kollegaer skal have. Vi tilbyder en stribe af disse som onlinekurser:

EN 50 110 / L-AUS, sikkerhed ved arbejde på eller nær ved elektriske installationer

Deltageren kan efter gennemført kursus arbejde sikkert på, med eller nær ved elektriske installationer. Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, foretage risikovurdering samt anvende og kontrollere såvel egnet værktøj som personlige værnemidler.

EN 50 110 / L-AUS, work safety for operation of and work on electrical installations

After completed course, the participant can in safe way carry out operation of and work activity on, with, or near electrical installations. The participant can assess the safety-related aspects, carry out risk assessment and use and inspect both suitable tools as well as PPE.

Kemi

Med de opdaterede kemikalieregler fra 2019 er det ikke længere nok at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning (APB). I stedet skal der ske en “tilstrækkelig oplæring og instruktion” og du kan få den nødvendige grundviden om brug af kemi i vores kurser, som du kan gennemføre online og som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

Kursus i kemikaliesikkerhed

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, er der krav til oplæring og instruktion.

I dette kursus får du den nødvendige grundviden om kemikalier, herunder hvad kemi er, hvilket lovgrundlag der gælder, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord.

Kontor og hjemmekontor

Hvis du arbejder på kontor eller arbejder hjemmefra (på hjemmekontor), skal du stadig sikre dig, at du har et godt arbejdsmiljø. Vi har kurser, som du kan gennemføre online og som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

Den gode hjemmearbejdsplads:
Sådan skaber du et godt arbejdsmiljø derhjemme

Kurset er til dig, der arbejder hjemmefra noget af tiden eller hele tiden, og derfor har behov for at indrette dig, så du skaber et godt arbejdsmiljø, selvom du ikke er på din sædvanlige arbejdsplads. I kurset sættes der både fokus på den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen og der sættes fokus på ergonomi og trivsel ved hjemmearbejde.

Stressforebyggelse

Vi har en stribe kurser indenfor stressforebyggelse og stresshåndtering, som du kan gennemføre som onlineforløb og som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

Stresshåndtering og stressforebyggelse

Kurset er til dig, der ønsker handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have det bedre, eller hvis du eksempelvis føler dig trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv.
Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det.

Den stressede leder

Kurset er til dig, der er leder og ønsker simple og handlingsorienterede værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have mere overskud og energi, eller hvis du føler dig handlingslammet, trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv til mere energi, overskud og positive tanker. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det.

Leder med stresset medarbejder

Kurset er til dig, der er leder og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at forebygge og håndtere stress hos dine medarbejdere. Med kurset bliver du som leder bedre til at spotte hvilke medarbejdere, der er i risikozonen, ligesom du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding og opskriften på ”den svære samtale”, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Stresshåndtering for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter (2-i-1 kursus)

Kurset er til dig, der er eksempelvis arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at håndtere egen stress i dagligdagen samt til at hjælpe med forebygge og håndtere stress hos kollegaer.

Med kurset bliver du som repræsentant bedre til at spotte hvilke kollegaer, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Stresshåndtering og stressforebyggelse for borgere

Kurset er til dig, der har behov for handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress.

Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation.

Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Kontakt eventuelt din konsulent hos jobcenteret for at høre om mulighederne for at blive tilmeldt kurset.

Øvrige kurser

Vi har også forskellige andre kurser, som du kan gennemføre online:

Outplacement – kom godt videre i nyt job

Kurset er tiltænkt som et hjælpende redskab, som virksomheder kan give til afskedigede medarbejdere, som de ønsker at hjælpe godt og trygt videre.
Kurset er også brugbart for dig, der blot ønsker at komme godt og afklaret videre i din karriere, og ledere, der ønsker at hjælpe medarbejdere godt videre i nyt job.