fbpx

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

MÅLGRUPPE

Dette er et lovpligtigt kursus for dig, der skal arbejde med PCB-holdige materialer.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 2,5 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 600,- ekskl. moms (750,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Hvis du arbejder med PCB-holdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Formål:
Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer PCB.

Indhold:
Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme PCB. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for PCB. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og gasser fra PCB-holdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåndtering.