fbpx

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly

MÅLGRUPPE

Dette er et lovpligtigt kursus for dig, der skal arbejde med asbest-, PCB- eller blyholdige materialer.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 1.596,- ekskl. moms (1.995,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Hvis du arbejder med asbestholdigt, PCB-holdigt eller blyholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig.

Dette er et 3-i-1 kursus, der dækker arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Formål:
Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest, PCB og bly.

Indhold:
Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest, PCB og bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest, PCB og bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv, gasser og dampe fra asbest-, PCB- og blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåndtering.