fbpx

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

MÅLGRUPPE

Dette er et lovpligtigt kursus for dig, der skal arbejde med asbestholdige materialer.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 2,5 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 520,- ekskl. moms (650,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Hvis du arbejder med asbestholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Formål:
Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest.

Indhold:
Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåndtering.