fbpx

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (§17)

MÅLGRUPPE

Alle der arbejder med svejsning og termisk skæring skal have dette obligatoriske sikkerheds- og arbejdsmiljøkursus.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 1.296,- ekskl. moms (1.495,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus.

Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

På kurset får du:

Kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring).

Teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil.

Teoretisk viden om:
luftforurening
sundhedsrisici
foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
optisk stråling
personlige værnemidler
el-sikkerhed
særlige arbejdspladsforanstaltninger
brand og eksplosion