fbpx

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (“Varmt Arbejde” kursus)

MÅLGRUPPE

Dette kursus er typisk et krav fra bygherre eller bygningsejer forud for udførelse af “varmt arbejde”.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 1.036,- ekskl. moms (1.295,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Deltageren kan udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne opnår viden om brandslukning på arbejdspladsen.

Kurset gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne i DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3.

Bemærk, at dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer, hvordan I gør dette.