fbpx

Kompetencegivende kursus i eftersyn af brandmateriel

MÅLGRUPPE

Kurset er for dig, der ønsker at være kompetent til selv at efterse brandmateriel og kunne dokumentere eftersynet.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 3 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 1.596,- ekskl. moms (1.995,- inkl. moms).
Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette arbejde, kan du ved deltagelse på dette kursus erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Formål
Formålet med kurset er at gøre dig kompetent til at tilse/efterse brandmateriel. Det betyder helt konkret, at vi vil gennemgå følgende i løbet af dette kursus:

Hvilke love, regler, vejledninger og standarder, der er på området.
Grundlæggende anvendelse af brandbekæmpelses-udstyr såsom håndildslukker og slangevinde.
Eftersyn (tilsyn) af håndildslukkere.
Eftersyn (tilsyn) af håndsprøjtebatterier.
Eftersyn (tilsyn) af slangevinder.
Eftersyn (tilsyn) af brandtæpper og branddaskere.

Der anvendes ofte forskellige udtryk som service, tilsyn, eftersyn, kontrol, serviceeftersyn, besigtigelse, inspektion og så videre. De “korrekte” termer gennemgår vi i i kurset sammen med hvad du må og ikke må, så du er bekendt med præcist hvad du må (og altså eventuelt ikke må), når du har gennemført dette kursus.

Mål
Når du har gennemført dette kompetencegivende kursus, vil du være i stand til:
At kunne foretage periodiske tilsyn af håndildslukkere.
At kunne foretage periodiske tilsyn af håndsprøjtebatterier.
At kunne foretage periodiske tilsyn af slangevinder.
At kunne foretage periodiske tilsyn af brandtæpper og branddaskere.
At kunne lave dokumentation og mærkning af udført tilsyn.

Derudover vil du også have opnået viden om:
Hvilke love og regler, der gælder indenfor området.
Hvilke vejledninger og standarder, som kan anvendes indenfor området.
Hvordan grundlæggende anvendelse af brandbekæmpelsesudstyr fungerer (hvilket dog ikke skal sidestilles med et decideret brandbekæmpelseskursus).