fbpx

Kompetencegivende kursus i eftersyn af (transportable) stiger

MÅLGRUPPE

Kurset er for dig, der ønsker at være kompetent til selv at efterse stiger og kunne dokumentere eftersynet.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 3 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 1.596,- ekskl. moms (1.995,- inkl. moms).
Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Stiger er tekniske hjælpemidler, der skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette arbejde, kan du ved deltagelse på dette kursus erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Dette kursus bygger på den aktuelle lovgivning på stigeområdet samt praksis for anvendelse og eftersyn af stiger.

Det er lovkrav, at stiger efterses med maksimalt 12 måneders interval. Dette eftersyn skal foretages af en person, der er sagkyndig i at efterse stiger. Denne sagkyndige person kan være en indenfor egen virksomhed, der har tilegnet sig den fornødne viden på området, men det kan også være en ekstern person, der hyres til opgaven.

Med dette kursus opnår du et indgående kendskab til både anvendelsen af stiger såvel som eftersyn og vedligehold af stiger. Kursusbeviset kan med andre ord retfærdiggøre og dokumentere, at du har modtaget undervisning i at bruge stiger og foretage de lovpligtige årlige eftersyn på samme.

Der vil undervejs i kurset være mulighed for at downloade materiale, der kan anvendes ved både brug og eftersyn af stiger.