fbpx

Kursus i kemikaliesikkerhed

MÅLGRUPPE

Alle, der arbejder med kemi, skal have oplæring og instruktion, og dette kursus giver dig den fornødne grundviden om arbejde med kemi.

DETALJER

Kurset er tilgængeligt i 45 dage fra tilmelding og tager cirka 3 timer at gennemføre. Der udstedes et certifikat ved beståelse.

PRIS

Prisen er 950,- ekskl. moms (760,- inkl. moms). Beløbet trækkes på dit kort indenfor 24 timer efter tilmelding.

Om kurset

Dette er et kursus i kemikaliesikkerhed med udgangspunkt i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der – ud over den “almindelige APV” – laves en særlig kemisk risikovurdering også kaldet “Kemisk APV”. Oplysninger i leverandørens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen.

Derudover er der krav til oplæringen og instruktionen, som skal ske, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, eller hvor der kan ske udsættelse for farlige stoffer i fx affald, lægemidler, kosmetik, foderstoffer og fødevarer, samt f.eks. i brandrøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv med respirabelt kvarts.

TILMELD DIG NU

Kursusdetaljer

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der – ud over den “almindelige APV” – laves en særlig kemisk risikovurdering også kaldet “Kemisk APV”. Oplysninger i leverandørens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen.

Derudover er der krav til oplæringen og instruktionen, som skal ske, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, eller hvor der kan ske udsættelse for farlige stoffer i fx affald, lægemidler, kosmetik, foderstoffer og fødevarer, samt fx i brandrøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv med respirabelt kvarts.

I dette kursus får deltageren den nødvendige grundviden om kemikalier, herunder hvad kemi er, hvilket lovgrundlag der gælder, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Deltageren lærer endvidere om ansvarsfordeling, hvad der kan læses i et sikkerhedsdatablad (SDS), hvilke risici der er, hvad der skal indgå i en kemisk risikovurdering, forebyggelsesprincipperne, hvilke særlige stoffer der findes, brug af værnemidler og førstehjælp med kemiulykker.