fbpx

Den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelse

Vi tilbyder den som netbaseret uddannelse

Tilmeld dig nu! Klik for at se kurserne:

Uddannelsen

Du kommer i uddannelsesforløbet bredt rundt i arbejdsmiljøet lige fra klassiske, operationelle områder med fysisk, ergonomisk, kemisk, biologisk og psykisk arbejdsmiljø til de strategiske emner som systematisk arbejdsmiljø indsats og APV, forebyggelse, anmeldelse og analyse af ulykker samt oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdets udførelse.
    
Udd
annelsen sætter især fokus på arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle i arbejdsmiljøindsatsen i jeres virksomhed, herunder:
  

Principper for samarbejde

Du lærer om principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler der kan anvendes i arbejdsmiljø-organisationen (AMO).

AMO’s opgaver og funktion

Du lærer om AMO’s opgaver og funktion i virksomheden, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljøaktører

Du lærer om AMO’s samarbejdsrelationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejds-miljøråd og Arbejdstilsynet.

Forebyggelse

Du lærer om AMO’s planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden, herunder forebyggelse af ulykker og erhvervssygdomme.

See our courses in English:

See our courses in Polish: