Der er mange grunde til at vælge online kurser over traditionel undervisning. Lær mere om nogle af dem her i videoen.

Hvorfor e-learning?

Online kurser er et fantastisk værkstøj, som både optimerer jeres tids- og ressource forbrug i virksomheden. De giver en ensartet og fleksibel undervisning i høj kvalitet, i både de obligatoriske sikkerheds kurser og dem rettet mod bedre trivsel på arbejdspladsen, som eksempelvis et godt psykisk arbejdsmiljø.

E-learning gør jer uafhængige af undervisere, undervisningsfaciliteter og kan på tværs af sprog, afstande og tidsplaner videreuddanne dig eller dine medarbejdere. Alt under jeres kontrol og på jeres præmisser.

I sparer både tid og ressourcer

Glem alt om transport, logistik, undervisningsfaciliteter og spildtid. Med AMPortalens online kurser kan i starte kurserne med det samme, og være effektive i jeres videreuddannelse.

Dokumenterbar og ajour

I har dokumenterbar kvalitet- og konsistens i jeres undervisning,  og ligeledes for jeres kursister –  uden merudgifter for virksomheden. Vi sørger for altid at holde kurserne ajour, efter sidst gældende lovgivning og bestpractice

Jeres tempo og præmisser

Kurserne kan tages i det tempo, der passer jeres arbejdsplads. Lektionerne findes på flere sprog og kan genbesøges, således at i kan planlægge det unikt med den enkelte medarbejder.

Attraktivt for både virksomhed og medarbejder

Glade og uddannede medarbejdere, giver den bedste arbejdsplads og resultater. Med online kurser kan I med minimal tidsforbrug investere i jeres arbejdsplads trivsel, sikkerhed og miljø.

Sådan foregår onlinekurser på AMportalen.dk

Alle vores online kurser indeholder en kombination af tekst, video og spørgsmål. Vores nyeste kurser, indeholder desuden vores virtuelle- og  animerede undervisere.

Alle kurser indeholder en kort introduktion, hvor du bliver præsenteret for kursets indhold. Derefter kommer selve kursusindholdet. Gennem hele kurset vil du blive stillet en række spørgsmål, som du skal besvare. Disse spørgsmål bidrager til, at vi kan vurdere, hvorledes du har fået den nødvendige viden ud af kurset. Når du har afsluttet et kursus, vil du modtage et kursuscertifikat direkte på din mail.

Alle kurser er skabt, så de kan gennemføres i det tempo der passer dig. Desuden er alle vores kurser tilgængelige 24/7, så der er ingen begrænsninger, og du har altid mulighed for at pause, spole eller genbesøge lektioner i kurset, hvis du har brug for det.

Bemærk, at du har 45 dage fra købsdatoen til at gennemføre kurset.

online e-learning kurser