Vi skaber en bedre og mere effektiv medarbejderudvikling gennem online kurser

AMportalen.dk er din indgang til en række af de mest populære arbejdsmiljø- og sikkerhedskurser. Alle vores kurser er online og bygger på fordybende e-learning teknologier, så I som virksomhed og du som kursist, får det bedste og mest effektive udbytte af kurserne.

Vi tror på, at fremtiden for kursusafvikling er online. Online kurser giver jeres virksomhed, eller dig som privatperson, en unik mulighed for at tage videreuddannelse når det passer bedst, hvilket både sparer tid, penge og ressourcer. AMportalen.dk kan på tværs af afstande, sprog og personlige tempi levere højkvalitets undervisningsmateriale, der altid følger seneste lovgivning og best practice. Fleksibiliteten på online kurserne og muligheden for at gense dem, giver en attraktiv videreuddannelsesmulighed for jeres medarbejdere, der på deres præmisser, kan dygtiggøre sig.

Som virksomhed slipper i for traditionel undervisning, der er tidskrævende, dyrt og ofte ikke agilt, hvorfor der opstår både spildtid og spildte ressourcer, i med online undervisning kan omdanne til effektiv arbejdstid.

AMportalen.dk bestræber sig på at implementere de nyeste teknologier, når vi udvikler vores online kurser, både de obligatoriske så som arbejdsmiljøuddannelsen og sikkerhedskurser, samt online kurser målrettet bedre medarbejdertrivsel, bedre psykisk arbejdsmiljø og work life balance.

Alle vores kurser baseres på et stort fagligt grundlag, således at I bliver præsenter for kurser godkendt af undervisere med konkret ekspertise inden for de respektive kursus emner.