Brandmateriel: Kompetencegivende eftersynskursus

Bliv sagkyndig i at foretage det lovpligtige eftersyn af brandmateriel

Bestil kursusCertificeret

DKK 1.595

ekskl. moms
  • Online e-learning
  • 24/7 adgang til kurset
  • Support
  • Adgang til materiale
  • Certifikat
VirksomhederGå til webshop

Du lærer om

På dette kursus lærer du om de gældende love, regler, vejledninger og standarder på området. Efter gennemførelse af kurset, vil du være i stand til at udføre eftersyn af håndildslukkere, håndsprøjtebatterier, slangevinder, og brandtæpper og branddaskere.

Derudover vil du være klædt på til at lave dokumentation og mærkning for den udførte eftersyn.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Dette kursus er henvendt de personer, som skal varetage det årlige eftersyn af brandmateriel. Det kan være ansatte såvel som eksterne.

Udbytte

Kurset giver dig de rette kompetencer til sikkert at kunne foretage eftersyn af brandmateriel. Du lærer alle de vigtige skridt og får den nødvendige faglighed.

Tid

Dette kursus tager omkring 3 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Lovgrundlag og regler
Gennemgang af love og regler for anvendelse og eftersyn af brandmateriel
3. Anvendelse af brandmateriel
Baggrundsmateriale for anvendelse af brandmateriel
4. Opstilling af brandmateriel
Gennemgang af opstilling og tekniske forskrifter
5. Tilsyn af håndildslukkere
Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af håndslukkere
6. Tilsyn af håndsprøjtebatterier
Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af håndsprøjtebatterier
7. Tilsyn af slangevindere
Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af slangevindere
8. Tilsyn af brandtæpper og branddaskere
Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af brandtæpper og branddaskere
9. Afslutning
Opsummering og afsluttende test

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning på området og bygger på den almene praksis for eftersyn af brandmaterial. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 3-timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld denne blanket og send til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Dette kursus er henvendt de personer, som skal varetage det årlige eftersyn af brandmateriel. Det kan være ansatte såvel som eksterne.

Udbytte

Kurset giver dig de rette kompetencer til sikkert at kunne foretage eftersyn af brandmateriel. Du lærer alle de vigtige skridt og får den nødvendige faglighed.

Tid

Dette kursus tager omkring 3 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

På dette kursus lærer du om de gældende love, regler, vejledninger og standarder på området. Efter gennemførelse af kurset, vil du være i stand til at udføre eftersyn af håndildslukkere, håndsprøjtebatterier, slangevinder, og brandtæpper og branddaskere.

Derudover vil du være klædt på til at lave dokumentation og mærkning for den udførte eftersyn.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Lovgrundlag og regler

Gennemgang af love og regler for anvendelse og eftersyn af brandmateriel

3. Anvendelse af brandmateriel

Baggrundsmateriale for anvendelse af brandmateriel

4. Opstilling af brandmateriel

Gennemgang af opstilling og tekniske forskrifter

5. Tilsyn af håndildslukkere

Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af håndslukkere

6. Tilsyn af håndsprøjtebatterier

Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af håndsprøjtebatterier

7. Tilsyn af slangevindere

Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af slangevindere

8. Tilsyn af brandtæpper og branddaskere

Konkrete krav i forbindelse med eftersyn af brandtæpper og branddaskere

9. Afslutning

Opsummering og afsluttende test

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning på området og bygger på den almene praksis for eftersyn af brandmaterial. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 3-timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld og send denne blanket til vores support

Download