El- og hybridbiler: Brugersikkerhed

Kurset dækker grundlæggende el- og hybridbil sikkerhed og er henvendt til dig som udlejer, lejer, bruger eller er leaser eller ejer af en el- eller hybridbil.

Bestil kursusCertificeret

DKK 195

ekskl. moms
 • Online e-learning
 • 24/7 adgang til kurset
 • Support
 • Adgang til materiale
 • Certifikat
VirksomhederGå til webshop

Dette kommer du igennem

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og ladestandere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

Efter gennemført kursus kan deltageren:

 • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
 • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
 • Identificere sikkerhedsrisici og beskrive sikkerhedsmekanismer i en el- eller hybridbil.
 • Identificere forskellige ladertyper.
 • Beskrive krav til flytning og opbevaring af køretøj.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset dækker grundlæggende el- og hybridbils sikkerhed og er henvendt til dig som udlejer, lejer, bruger eller er leaser eller ejer af en el- eller hybridbil.

Udbytte

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Ligeledes opnås der også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og ladestandere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Køretøjer med alternative energikilder
Generel opbygning af el- og hybridbiler, advarsler, faremærkninger, elektricitet, batteri, sikkerhed mm.
3. Ladere og ladestandere
Stikben, lade kapacitet, ladere i hjemmet mm.
4. Ulykker og førstehjælp
Brand i batteripakken, sikkerhedsmekanismer, førstehjælpens fire hovedpunkter mm.
5.Transport og opbevaring af køretøj
Transport, opbevaring og opbevaring af skadet el- eller hybridbil
6. Afslutning
Opsummering

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området om sikkerhed for køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 1 til 1½  time at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursus bevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld denne blanket og send til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset dækker grundlæggende el- og hybridbils sikkerhed og er henvendt til dig som udlejer, lejer, bruger eller er leaser eller ejer af en el- eller hybridbil.

Udbytte

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Ligeledes opnås der også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

Tid

Dette kursus tager omkring 1,5 time at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.

Kurset retter sig mod beskæftigede i brand og redning, der varetager opgaver i forbindelse med brandslukning og redningsopgaver, samt beskæftigede der arbejder med autohjælp, bugsering eller bjærgningstjeneste.

 • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
 • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
 • Identificere risici ved redningsarbejde, herunder brandfare, fare for el-ulykker, faremomenter ved flytning, røgudvikling, kemiske forbindelser og forureningsrisici.
 • Anvende korrekte værnemidler.
 • Træffe korrekte foranstaltninger for at imødegå identificerede risici, herunder anvendelse af actioncard, og på den baggrund være i stand til at udføre en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Køretøjer med alternative energikilder

Generel opbygning af el- og hybridbiler, advarsler, faremærkninger, elektricitet, batteri, sikkerhed mm.

3. Ladere og lade standere

Stikben, lade kapacitet, ladere i hjemmet mm.

4. Ulykker og førstehjælp

Brand i batteripakken, sikkerhedsmekanismer, førstehjælpens fire hovedpunkter mm.

5. Transport og opbevaring af køretøj

Transport, opbevaring og opbevaring af skadet el- eller hybridbil

10. Afslutning

Links til apps og afslutning af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området om sikkerhed for køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 1 til 1½  time at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursus bevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.