Elbiler: Sikkerhed ved redning

Få viden om regler, sikker adfærd, og handlemåder ved indsats på el- og hybridbiler.

“Kurset der omhandler brand- og redning i el- og hybridbiler er et godt og praksisnært kursus, som giver en god grundlæggende viden samt en god forståelse for taktisk, såvel som teknisk tilgang til de opgaver vi som redningsberedskab stilles overfor.”Henrik S. Nielsen, Brand og redning Sønderjylland

Bestil kursusCertificeret

DKK 995

ekskl. moms
 • Online e-learning
 • 24/7 adgang til kurset
 • Support
 • Adgang til materiale
 • Certifikat
VirksomhederGå til webshop

Det lærer du

Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.

Kurset retter sig mod beskæftigede i brand og redning, der varetager opgaver i forbindelse med brandslukning og redningsopgaver, samt beskæftigede der arbejder med autohjælp, bugsering eller bjærgningstjeneste.

 • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
 • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
 • Identificere risici ved redningsarbejde, herunder brandfare, fare for el-ulykker, faremomenter ved flytning, røgudvikling, kemiske forbindelser og forureningsrisici.
 • Anvende korrekte værnemidler.
 • Træffe korrekte foranstaltninger for at imødegå identificerede risici, herunder anvendelse af actioncard, og på den baggrund være i stand til at udføre en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job kan komme til at møde ulykker med elbiler.

Udbytte

Deltageren opnår viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Køretøjer med alternative energikilder
Generel opbygning af elbiler, advarsler, værnemidler mm.
3. Ulykker
Brand i batteripakke, sikkerhed for redningsmandskabet og stop af brand
4. Indsatstaktik
Identifikation, indsatser, adgang til batteri, elbiler og vand mm.
5. Værktøjer til redningsindsat
Værktøjer, termisk måling, fjernelse af køretøjer fra bygning eller kælder
6. Borttransport af køretøj
Borttransport efter indsats
7. Miljø
Hydrogenflourid, flussyre, slukningsvand, opsummering
8. Arbejdsmiljø
Rengøring af mandskab og materiel, og den tekniske leders udfordringer
9. Gennemgang af andre køretøjer
Køretøjer med brint og gas
10. Afslutning
Links til apps og afslutning af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området for indsatser på køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld denne blanket og send til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job kan komme til at møde ulykker med elbiler.

Udbytte

Deltageren opnår viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.

Kurset retter sig mod beskæftigede i brand og redning, der varetager opgaver i forbindelse med brandslukning og redningsopgaver, samt beskæftigede der arbejder med autohjælp, bugsering eller bjærgningstjeneste.

 • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
 • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
 • Identificere risici ved redningsarbejde, herunder brandfare, fare for el-ulykker, faremomenter ved flytning, røgudvikling, kemiske forbindelser og forureningsrisici.
 • Anvende korrekte værnemidler.
 • Træffe korrekte foranstaltninger for at imødegå identificerede risici, herunder anvendelse af actioncard, og på den baggrund være i stand til at udføre en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Køretøjer med alternative energikilder

Generel opbygning af elbiler, advarsler, værnemidler mm.

3. Ulykker

Brand i batteripakke, sikkerhed for redningsmandskabet og stop af brand

4. Indsatstaktik

Identifikation, indsatser, adgang til batteri, elbiler og vand mm.

5. Værktøjer til redningsindsat

Værktøjer, termisk måling, fjernelse af køretøjer fra bygning eller kælder

6. Borttransport af køretøj

Borttransport efter indsats

7. Miljø

Hydrogenflourid, flussyre, slukningsvand, opsummering

8. Arbejsmiljø

Rengøring af mandskab og materiel, og den tekniske leders udfordringer

9. Gennemgang af andre køretøjer

Køretøjer med brint og gas

10. Afslutning

Links til apps og afslutning af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området for indsatser på køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.