Elbiler: Sikkerhed ved service og reparation

Få viden om regler, sikker adfærd, og handlemåder ved arbejde med eller på el- og hybridbiler.

Bestil kursusCertificeret

DKK 995

ekskl. moms
 • Online e-learning
 • 24/7 adgang til kurset
 • Support
 • Adgang til materiale
 • Certifikat
VirksomhederGå til webshop

Dette gennemgår du

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil.

Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

 • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
 • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
 • Identificere sikkerhedsrisici og beskrive sikkerhedsmekanismer i en el- eller hybridbil og dens batteripakke.
 • Identificere forskellige lade typer.
 • Beskrive krav til transport og opbevaring af køretøj.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job kan komme til at møde ulykker med elbiler.

Udbytte

Deltageren opnår viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Køretøjer med alternative energikilder
Generel opbygning af elbiler, advarsler, værnemidler mm.
3. Ulykker
Brand i batteripakke, sikkerhed for redningsmandskabet og stop af brand
4. Indsatstaktik
Identifikation, indsatser, adgang til batteri, elbiler og vand mm.
5. Værktøjer til redningsindsat
Værktøjer, termisk måling, fjernelse af køretøjer fra bygning eller kælder
6. Borttransport af køretøj
Borttransport efter indsats
7. Miljø
Hydrogenflourid, flussyre, slukningsvand, opsummering
8. Arbejdsmiljø
Rengøring af mandskab og materiel, og den tekniske leders udfordringer
9. Gennemgang af andre køretøjer
Køretøjer med brint og gas
10. Afslutning
Links til apps og afslutning af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området for indsatser på køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld denne blanket og send til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er henvendt til servicemedarbejdere, såsom vejhjælp og mekanikere, men også andre ansatte som sælgere og klargøringspersonale i bilhuse og hos autovirksomheder.

Udbytte

Deltageren opnår viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler.

Tid

Dette kursus tager omkring 3 til 3,5 time at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

 • Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler.
 • Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil.
 • Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Køretøjer med alternative energikilder

Generel opbygning af elbiler, advarsler, værnemidler mm.

3. Ulykker

Brand i batteripakke, sikkerhed for redningsmandskabet og stop af brand

4. Indsatstaktik

Identifikation, indsatser, adgang til batteri, elbiler og vand mm.

5. Værktøjer til redningsindsat

Værktøjer, termisk måling, fjernelse af køretøjer fra bygning eller kælder

6. Borttransport af køretøj

Borttransport efter indsats

7. Miljø

Hydrogenflourid, flussyre, slukningsvand, opsummering

8. Arbejsmiljø

Rengøring af mandskab og materiel, og den tekniske leders udfordringer

9. Gennemgang af andre køretøjer

Køretøjer med brint og gas

10. Afslutning

Links til apps og afslutning af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle konsensus på området for arbejde på eller med køretøjer med alternative energikilder. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursus bevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.