Kemikaliesikkerhed

Bliv klædt på med den nødvendige viden, for sikkert at kunne arbejde med kemi

Bestil kursusCertificeret

DKK 995

ekskl. moms
  • Online e-learning
  • 24/7 adgang til kurset
  • Support
  • Adgang til materiale
  • Certifikat
Virksomhed Gå til webshop

Det lærer du

Dette kursus giver dig den nødvendige baggrundsviden omkring kemikalier før du starter arbejdet. Du lærer om grundlæggende kemi, lovgivning, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Derudover lærer du om ansvarsfordelingen, risikovurderinger, forebyggelsesprincipperne, værnemidler og førstehjælp ved ulykker. Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der – ud over den “almindelige APV” – laves en særlig kemisk risikovurdering også kaldet “Kemisk APV”.

Oplysninger i leverandørens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen. Derudover er der krav til oplæringen og instruktionen, som skal ske, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, eller hvor der kan ske udsættelse for farlige stoffer i fx affald, lægemidler, kosmetik, foderstoffer og fødevarer, samt f.eks. i brandrøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv med respirabelt kvarts.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er til dig, der arbejder kemikalier og som har brug for den rette træning for at kunne udføre arbejdet sikkert og trygt.

Udbytte

Du får afgørende viden omkring håndtering af kemikalier, indblik i lovgivningen på området og sikkerhedshensyn.

Tid

Dette kursus tager omkring 3 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Hvad er kemi
Grundlæggende introduktion til kemi og giftige stoffer
3. Lovgrundlag
Gennemgang af regler og lovgivning på området
4. Kemi på arbejdspladsen
Ansvarsfordeling, sikkerhed mv.
5. Eksponering og førstehjælp
Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude, når du arbejder med kemikalier?
6. Processer og arbejdssituationer
Gennemgang af forskellige typer arbejdssituationer
7. Personlige værnemidler
Gennemgang af de personlige værnemidler, du bør anvende
8. Afslutning
Opsummering og afrunding af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning og praksis på området og tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 3 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver enkelt lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld og send denne blanket til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er til dig, der arbejder kemikalier og som har brug for den rette træning for at kunne udføre arbejdet sikkert og trygt.

Udbytte

Du får afgørende viden omkring håndtering af kemikalier, indblik i lovgivningen på området og sikkerhedshensyn.

Tid

Dette kursus tager omkring 3 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

Dette kursus giver dig den nødvendige baggrundsviden omkring kemikalier før du starter arbejdet. Du lærer om grundlæggende kemi, lovgivning, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Derudover lærer du om ansvarsfordelingen, risikovurderinger, forebyggelsesprincipperne, værnemidler og førstehjælp ved ulykker. Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der – ud over den “almindelige APV” – laves en særlig kemisk risikovurdering også kaldet “Kemisk APV”.

Oplysninger i leverandørens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen. Derudover er der krav til oplæringen og instruktionen, som skal ske, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, eller hvor der kan ske udsættelse for farlige stoffer i fx affald, lægemidler, kosmetik, foderstoffer og fødevarer, samt f.eks. i brandrøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv med respirabelt kvarts.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Hvad er kemi

Grundlæggende introduktion til kemi og giftige stoffer

3. Lovgrundlag

Gennemgang af regler og lovgivning på området

4. Kemi på arbejdspladsen

Ansvarsfordeling, sikkerhed mv.

5. Eksponering og førstehjælp

Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude, når du arbejder med kemikalier?

6. Processer og arbejdssituationer

Gennemgang af forskellige typer arbejdssituationer

7. Personlige værnemidler

Gennemgang af de personlige værnemidler, du bør anvende

8. Afslutning

Opsummering og afrunding af kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning og praksis på området og tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 3 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver enkelt lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld og send denne blanket til vores support

Download