Teoretisk del af § 17-kursus

LOVPLIGTIGT kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

Bestil kursusCertificeret

DKK 1295

ekskl. moms
  • Online e-learning
  • 24/7 adgang til kurset
  • Support
  • Adgang til materiale
  • Certifikat
VirksomhederGå til webshop
Also available

English

Polska

Sted

Paragraf 17-kurset er en del af vores e-learnings-kurser og foregår derfor online. Du får altså frihed til at gennemføre kurset, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job arbejder med svejsning eller termisk skæring.

Udbytte

På vores paragraf 17-kursus lærer du om de forskellige forholdsregler, du skal tage i dit arbejde, samt hvilke arbejdsmiljømæssige påvirkninger og sundhedsrisici der er forbundet med arbejdet.

Tid

Kurset tager omkring 4,5 timer at gennemføre, og det vil være tilgængeligt til gennemførelse i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

I løbet af kurset vil du få et indgående kendskab til de relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og andre foranstaltninger du skal tage ved svejsning og termisk skæring. Du får den teoretiske viden omkring de arbejdsmiljøforhold, regler og krav, som har betydning ved arbejde med svejsning og termisk skæring.

Dette inkluderer bl.a.: luftforurening, sundhedsrisici, forureningsbekæmpelse, optisk stråling, personlige værnemidler, elsikkerhed, særlige arbejdspladsforanstaltninger, og brand og eksplosionsfarer. Kurset er lovpligtig og Arbejdstilsynet vil udstede bøder til både medarbejder, leder og arbejdsgiver ved manglende certifikat.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig – lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job arbejder med svejsning eller termisk skæring.

Udbytte

Du lærer om de forskellige forholdsregler du skal tage omkring dit arbejder og hvilke arbejdsmiljømæssige påvirkninger og sundhedsrisici, der er forbundet med arbejdet.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Værnemidler
Gennemgang af værnemidler som beskytter dig og andre
3. Luftforurening fra svejsning og skæring
Forklaring af biprodukter ved svejsning og skæring
4. Sundhedsrisici
Gennemgang af de sundhedsrisici du kan blive udsat for ved svejsearbejde
5. Svejseprocesser og skæreprocesser
Forklaring af processerne i arbejdet
6. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
Hvordan du kan tage de rette foranstaltninger og bekæmpe forurening ved arbejdet
7. Optisk stråling
Betydning af og konsekvenser ved optisk stråling
8. Elsikkerhed
Gennemgang af elsikkerhed i forbindelse med arbejdet
9. Støj – Brand – Eksplosion
Gennemgang af foranstaltninger i forhold til støj, brand og eksplosionsrisiko
10. Pligter og ansvar
Krav som virksomhederne skal leve op til ved arbejdet
11. Samlet test
Samlet test for kurset

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning og praksis på området for arbejde med svejsning og termisk skæring. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde kurset igen online ved at logge ind.