Varmt Arbejde

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøjer

Bestil kursusCertificeret

DKK 995

ekskl. moms
  • Online e-learning
  • 24/7 adgang til kurset
  • Support
  • Adgang til materiale
  • Certifikat
VirksomhedGå til webshop
Also available

English

Polska

Det lærer du

Denne uddannelse i varmt arbejde klæder dig på til at vurdere de mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Dette omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Oplæring i varmt arbejde er et lovpligtigt kursus.

Efter gennemførelse af dette kursus i varmt arbejde kan du udføre arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Du opnår desuden viden omkring brandsikkerhed og viden om brandslukning på arbejdspladsen. Bemærk! Dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer, hvordan I gør dette.

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job arbejder gnistproducerende værktøj.

Udbytte

Du lærer at udføre nødvendige forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe beslutninger under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Kursusplan

1. Indledning
Introduktion og beskrivelse af kursets indhold
2. Brand og brandrisici
Gennemgang af brandtrekanten, brandrisici mv.
3. Lovgrundlag og ansvar
Gennemgang af lovgivning og andre krav ved arbejdet
4. Før arbejdet påbegyndes
Forholdsregler og forberedelse på arbejdet
5. Under arbejdets udførelse
Gennemgang af arbejdet med forskelligt udstyr
6. Ved arbejdets afslutning
Sikkerhed og afslutning af arbejdet
7. Brandvagt
Regler i forhold til tilstedeværelse af brandvagt
8. I tilfælde af brand
Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude
9. Afsluttende teoretisk prøve
Teoretisk test af din nye viden
10. Praktisk øvelse
Gennemgang af praktisk prøve

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning og praksis på området for arbejde med gnistproducerende værktøjer, og gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne i DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver enkelt lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld denne blanket og send til vores support

Download

Kom i gang med det samme

Gå til webshop

Sted

Dette er et af vores e-learning kurser. Derfor er kurset online, og du kan tage det, hvor og hvornår det passer dig - lige her på portalen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job arbejder gnistproducerende værktøj.

Udbytte

Du lærer at udføre nødvendige forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe beslutninger under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

Tid

Dette kursus tager omkring 4,5 timer at gennemføre. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe.

Det lærer du

Denne uddannelse i varmt arbejde klæder dig på til at vurdere de mulige farer og sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Dette omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Oplæring i varmt arbejde er et lovpligtigt kursus.

Efter gennemførelse af dette kursus i varmt arbejde kan du udføre arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Du opnår desuden viden omkring brandsikkerhed og viden om brandslukning på arbejdspladsen. Bemærk! Dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer, hvordan I gør dette.

Kursusplan

1. Indledning

Introduktion og beskrivelse af kursets indhold

2. Brand og brandrisici

Gennemgang af brandtrekanten, brandrisici mv.

3. Lovgrundlag og ansvar

Gennemgang af lovgivning og andre krav ved arbejdet

4. Før arbejdet påbegyndes

Forholdsregler og forberedelse på arbejdet

5. Under arbejdets udførelse

Gennemgang af arbejdet med forskelligt udstyr

6. Ved arbejdets afslutning

Sikkerhed og afslutning af arbejdet

7. Brandvagt

Regler i forhold til tilstedeværelse af brandvagt

8. I tilfælde af brand

Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude

9. Afsluttende teoretisk prøve

Teoretisk test af din nye viden

10. Praktisk øvelse

Gennemgang af praktisk prøve

Det formelle

Dette kursus er baseret på den aktuelle lovgivning og praksis på området for arbejde med gnistproducerende værktøjer, og gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne i DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Kurset vil være tilgængeligt i 45 dage fra tilmeldingsdatoen. Herefter vil tilmeldingen udløbe. Selve kurset tager cirka 4,5 timer at gennemføre. Du har 5 forsøg til at gennemføre hver enkelt lektion. Formår du ikke at gennemføre en af lektionerne, vil du ikke modtage et kursusbevis.

Det er muligt at genbesøge kurset, så længe dit certifikat er aktivt. Desuden er det muligt at downloade kursusmateriale (tabeller, skemaer og lignende), som du efterfølgende kan anvende. Hvis du allerede har taget kurset, kan du finde det ved at logge ind her.

Har I mange tilmeldinger, så udfyld og send denne blanket til vores support

Download